Anrika byggnader
& miljöer

Centrum
Norr
Industrierna:
"Pumpen"
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Värmbols Bruk
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

SKF
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Gullfiber
1

Träförädlingen
1 - 2 - 3

Annat