Anrika byggnader
& miljöer

Centrum
Norr:
Tingshuset:
1 - 2 - 3
Kyrkans hus:
1 - 2 - 3
Hotell Statt:
1 - 2 - 3
Hotell Gillet:
1 - 2
Vattentornet:
1 - 2
Kullbergska huset:
1 - 2
Bondegatan
Wihlborgska villan
Västra skolan
Solkullen 1 - 2

Industrierna
Annat