FÖRSÄSONG / SKÖRD / RENOVERING / EFTERSÄSONG

SÄSONGEN 2006

ODLINGSYTAN UTÖKAS

(Bilderna är klickbara och öppnas i egna fönster)

I väntan på nästa säsong
Första spadtagen
Det visade sig vara för trångt i grönsakslandet, så till nästa år ska odlingsytan ökas till nästan det dubbla.
På den här sidan visas bilder av det omfattande arbetet med att gräva, sätta upp kanter och rensa bort ogräs och rötter.
Jordförbättring med kalkad och gödslad torv
Rensat, luckrat, krattat och klart

AUGUSTIBILDER
SEPTEMBERBILDER
OKTOBERBILDER