FÖRSÄSONG / ODLINGSSÄSONG / EFTERSÄSONG

SÄSONGEN 2008

1 - 2 - 3 - 4

SITTPLATSEN


Virke

Lecablock som grundstenar

Underarbete

Mera underarbete

"Markduk" mot ogräs

Trallvirket utplacerat

Möblerna uppställda

Målning av möbler framskrider

Utjämning av markytan

TILLBAKA