FÖRSÄSONG / ODLINGSSÄSONG / EFTERSÄSONG
Tomatodling på verandan

SÄSONGEN 2008

1 - 2 - 3 - 4

Marktäckare

MAJ

11/4
Pingstliljor
11/4
Tulpaner
11/4
Tulpaner
Potatis i drivbänk
Potatis i drivbänk
Det misslyckade projektet Svampodling
Det misslyckade projektet Svampodling
Solskyddsluckor på verandan
Solskyddsluckor på verandan

Äntligen törel!

Plymspirea-knoppar

Akleja

Prydnadsvinbär

Kejsarkrona

Överblommad kejsarkrona

Silverarv

Silverarv

Dubbel bellis, upphittad och inflyttad

JUNI