FÖRSÄSONG / SKÖRD / RENOVERING / EFTERSÄSONG
Arbetsplats

SÄSONGEN 2006

RENOVERINGSOBJEKT
1 - 2 - 3 - 4

(Bilderna är klickbara och öppnas i egna fönster)

Grön grind

BODEN, STAKETET & VERANDARÄCKET

Boden

Maskering av skarvarna i hörnen
En provstrykning med träolja gjorde väggarnas färg mycket grönare
Färgen på dörren är sliten. Skulle det möjligen passa med grönt?
Testmålning av listerna.
Boden är täckt av ett enkelt plasttak och hittills har det hållit både snön och regnet ute, men takbrädorna var murkna och helt övervuxna med mossa och en av vindbrädorna var rutten i ena änden och i skriande behov av att bytas ut.
Dörren fick ny färg på insidan och även knutbrädorna, där den gamla var som värst avflagnad. Väggarna skulle också må väl av att målas om, men det finns det inte pengar till nu, så det får anstå till ett senare tillfälle.

Det gröna blev för påfallande - istället blev dörren ommålad i en ljusare ton av brunt

Staketet


Staketet behövde rätas upp här och var, där stolparna hade "satt sig" och börjat luta efter vintern. Grinden var lite skamfilad och måste stagas och målas om och samtidigt fick trästolparna ungefär samma parkgröna nyans (London Green) som plast-stängselstolparna.
De hittills omålade staketstolparna blev gröna
Träolja och färg kan göra underverk
Även grinden på baksidan snyggades upp

Verandan


En varm och solig sommardag känns det skönt att räcket är glest, men vid kallt blött och blåsigt väder är det inte alls lika behagligt. För att inte tala om vintern när det stormar och snöar rakt in.
Verandaräcket fick därför en extra rad av spjälor, omlott med de redan befintliga och med ett par centimeters luftspalt för ventilationens skull. De uttjänta panelbrädorna dög gott och väl att använda och för att inte se mörka och tråkiga ut målades de i samma ljusa färg som stugans inre.
Träolja och färg kan göra underverk

TAKET

FASADEN

NORRSIDAN