FÖRSÄSONG / SKÖRD / RENOVERING / EFTERSÄSONG
Arbetsplats före

SÄSONGEN 2006

RENOVERINGSOBJEKT
1 - 2 - 3 - 4

(Bilderna är klickbara och öppnas i egna fönster)

Arbetsplats efteråt

FÖNSTRET ÅT NORRSIDAN

Gamla fönstret frilagt ur karmen
Detta fönster fick en spricka redan för drygt tre år sedan, i samband med att stugan rustades upp efter inköpet. Sprickan blev snart flera, vilka lagades provisoriskt med tejp...och rutan har därefter hållit och inte ens släppt in vatten under somrarnas värsta slagregn. Den utstod till och med flytten med allt vad den innebar av stötar och vibrationer, vilket nog får anses som närmast mirakulöst.
I höstas dök ett fönster upp, med nästan exakt samma storlek som det trasiga gamla norr-fönstret, och tanken var att efter flytten skulle det spruckna glaset bytas ut - med eller utan befintlig ram. Det visade sig vara enklast att byta alltihop.
Det gamla fönstret är bortlyft ur sin karm
Den gamla målartröjan bestod till sist av mera hål än tyg Det nya fönstret är lägre så det krävs en justering i nederkant Nya fönstret på plats och de vita karmarna ditsatta
Ommålat Ursprungligen var fasaden inte faluröd, utan grön.
Nu har den gröna färgen återuppstått som dekor på fönsterbågen.
Grön dekorkant

TAKET

FASADEN

BOD, STAKET & VERANDA