FÖRSÄSONG / SKÖRD / RENOVERING / EFTERSÄSONG
Ur led är tiden, 16 december

xxx
SÄSONGEN 2006

EFTERSÄSONG
1 - 2 - 3 - 4

(Bilderna är klickbara och öppnas i egna fönster)

Ur led är tiden, 16 december

DECEMBER

9 dec, ännu ingen snö i sikte
23 december
Dagen före julafton
Fruset takdropp
23 december
27 december
31 december
31 december
31 december
Vi går mot en ny vår!