NYA LOTTEN / UPPBROTTET / TRÄDGÅRDEN
Trädgårdshundar

TRÄDGÅRDEN ANLÄGGS
1 - 2 - 3 - 4

(Bilderna är klickbara och öppnas i egna fönster)

Trädgårds-Mille

GRÄSMATTAN SOM FLYTTADES
(för inte kunde vi överge vår vackra, smaragdgröna gräsmatta!)

De första torvorna passas in...
...och några till
Mille ger sitt godkännande
Den gröna ytan tillväxer
Beaglarna bidar sin tid
Grästäkten på gamla lotten
Ett av de sista lassen gräs som kördes över
Nästan färdigt
Nya gräsmattan i november
Fler bilder > > >