Matbespisning för "Söder" och "Tallås"
(F.d. tennishall)