Katrineholms
omgivningar

Djulö

Gersnäs gård

Cathrineholms gård:
1 -2 -3 -4 -5 -6

Sjön Näsnaren

Ramsjöhult: 1 - 2

Vrå: 1 - 2 - 3

Laggarhult

Krämbolsstugan