Katrineholms
omgivningar

Djulö:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 -13-14
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
26-27-28-29-30-31-32-33-34-35

Gersnäs gård

Cathrineholms gård

Sjön Näsnaren

Ramsjöhult: 1 - 2

Vrå: 1 - 2 - 3

Laggarhult

Krämbolsstugan