Den rekonstruerade stenåldersbyn Vrå, öster om Katrineholm