Sträckningen från Bievägen med nya mitträcken, 4 september 2004