Uppfarten mot Trollebergsbron med nya mitträcken, 3 september 2004