Sträckan mot gångbron, nyasfalterad, 21 augusti 2004