Sträckningen från Bievägen, nyasfalterad, 21 augusti 2004