Bievägens förlängning, ombyggd till gång- och cykelväg, 24 juli 2004