Tunnel för gående, cyklister...och kor, 17 april 2004