Nytt fyravåningshus under uppförande på tomten där gamla badhuset låg