Katrineholms Energi AB

Fjärrvärmeverk

Vy från sydöst

Vy från nordöst

Vy från nordöst

Vy från nordöst

Motljuseffekt

Vinterbild


Reningsverk

Rosenholm