Sedan gammalt har pulver och extrakt från fingerborgsblomman använts som sårmedel, men numera är den mest känd för sina urindrivande och hjärtstyrkande egenskaper.
Några av de ingående ämnena (framför allt glykosiderna digitoxin och digoxin) har ännu inte kunnat ersättas av syntetiska preparat.
Dessa ämnnen är speciellt lämpade att förbättra hjärtats funktion vid diverse sjukdomstillstånd.
Det är främst den gulvita varianten som odlas för medicinskt bruk.

 

© Ditt & Datt 2006 Optimerad för 1024 X 768