Vid invärtes bruk är den ovanjordiska delen av brännässlan urindrivande, svagt blodsockersänkande, samt blodbildningsbefrämjande.
Används vid anemi, ödem och diabetes.

Utvärtes ökar den genomblödningen i huden och är därför verksam vid reumatiska besvär.
Tidigare brukade man piska sig med knippor av färska nässlor, vilket påstods lindra ledsmärtor i månader framöver.

Roten är urindrivande och sammandragande för urinblåsan.

 

© Ditt & Datt 2006 Optimerad för 1024 X 768