Wärmbols Bruk
Skrivet av Barbro 6 oktober 2007, klockan 21:18

Det lär väl knappast ha undgått någon, att jag hyser en viss förkärlek för gamla byggnader "med historia".
När jag dessutom har lagt ned tid och kraft på att ta tjusiga bilder av dem, brukar jag tycka att det är mödan värt att även luska fram lite fakta om vad de har använts till.

Därför kommer här ännu ett fotoreportage, denna gång från Värmbols bruk strax väster om Katrineholm.

Industriell verksamhet har bedrivits inom området sedan slutet av 1800-talet, närmare bestämt sedan 1872-73, då Greve Lewenhaupt startade pappersmassaindustrin Wärmbols Bruk.
Pappersproduktionen utfördes enligt den s.k. sulfatmetoden. Timret flottades via sjösystemet till Backasjön och på den norra delen av bruksområdet fanns stora timmerupplag.
Greven drev bruket fram till 1916, då Holmens bruk tog över driften.
1939 lades bruksverksamheten ned.
1940-54 ägdes industriområdet av Sveriges Hampaodlare.
Därefter övertogs området av BPA Träindustri och Stenindustri AB. Under tiden 1954-67 tillverkades bland annat fönsterbänkar, fasader och trappor. Från och med 1958 utfördes även målning och glasning av fönster.
Åren 1975-83 vakuumimpregnerades fönster och dörrsnickerier.

Järnvägsförbindelsen togs bort och ett antal byggnader revs under 1950/60-talen, men delar av det ursprungliga bruket finns ännu kvar:


Här över bron gick järnvägsrälsen


Den s.k. "Smedjan", numera fest- och konferenslokal

De verksamheter som bedrivs idag är Värmbols Legolackering AB, Valla Sandblästring HB, Flodafors Lego AB samt några konsult- och arkiveringsfirmor.